Directievoering

 

Bij het bouwen en verbouwen van een project komt veel kijken. Een leuke relaxte professionele start is het halve werk en voorkomt veel ergernis gedurende het gehele project. 

Oeds Keizer Bouwbegeleiding ondersteunt u en is uw schakel tussen architect, adviseurs, overheid en aannemer.

Ik kan u assisteren bij:

  1. Keuze van Architect (voorlopig plan, definitief plan, bestektekeningen, werktekeningen)
  2. Keuze van Adviseurs(constructeur, installaties, brandveiligheid, akoestiek, milieu)
  3. Keuze van Aannemer(s) voor bouwteam en aanbesteding
  4. Directievoering en toezicht tijdens uitvoering en oplevering.

Oeds Keizer Bouwbegeleiding draagt zorg voor een project dat binnen de gestelde termijnen en budgetten wordt gerealiseerd.

 

 


Vastgoedmanagement

 

OedsKeizer-bouwbegeleiding ondersteunt uw organisatie met Vastgoedmanagement.

 

Dit dienstenpakket bestaat uit het ondersteunen van de strategie voor het uitrollen van strategisch, tactisch en operationeel voorraadbeleid binnen uw organisatie;

  1. het vaststellen van kaders voor projecten en bestaand vastgoed
  2. het opstellen/ uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan en de hieruit voortvloeiende jaarbegroting en inkoopplannen.
  3. tevens het doorvoeren van innovaties op het gebied van onderhoudsbeleid. Hierbij moet u onder andere denken aan Resultaat Gericht Samenwerken(RGS) en functioneel specificeren en contracteren van onderhoud 'van toezien op' naar 'toon aan'.

 

Het beleid van Oeds Keizer Bouwbegeleiding is in de eerste plaats gericht op een gezonde en rendabele bedrijfsvoering.

Hoog in het vaandel staat daarbij de kwaliteit van haar dienstverlening die gericht is op een persoonlijke benadering.

 


Advisering brandbeveiliging

 

Oeds Keizer Bouwbegeleiding ondersteunt u bij vraagstukken op het gebied van brandveiligheid. Niet alleen gedurende het ontwerp- en bouwproces van nieuwbouw-projecten maar ook bij verbouwing, renovaties, uitbreiding en transformatie van bestaand bezit.

 

 (Rijks)Gecertificeerd Adjunct Hoofdbrandmeester van het NBBE/NIBRA.

 

Het coördineren/controleren/doorvoeren van de regelgeving van brandveiligheid binnen uw organisatie en bestaand vastgoed kan door mij worden verzorgd.